WMO en ZVW

WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt uitgevoerd door de gemeente waarin je woont. Deze wet regelt dat volwassen mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen, waardoor thuis kunnen blijven wonen een prima optie is of blijft. De gemeente verstrekt bijvoorbeeld een rolstoel, huishoudelijke hulp, begeleiding of dagbesteding.

De gemeenten voeren de WMO uit en iedere gemeente legt andere accenten binnen de WMO. Dat geldt ook voor het persoonsgebonden budget, wanneer je wilt kiezen voor meer eigen regievoering rondom je zorgaanspraak.

ZVW

De Zorgverzekeringswet (ZVW) wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraars. In Nederland zijn er 10 zorgverzekeraars en ook daarom zijn er soms verschillen in de uitvoering.

De verzekerde burger die (langdurig) aanspraak moet maken op hulp bij persoonlijke verzorging en verpleging om thuis te kunnen blijven wonen,  kan een aanspraak maken op deze wet. Vaak betekent dit dat een thuiszorgorganisatie je komt helpen. Maar ook hier geldt: wanneer je gemotiveerd kiest voor vertrouwde zorgverleners kunt je kiezen voor een persoonsgebonden budget.

Zorgbureau Extern Vof kan je adviseren over de uitvoering van beide zorgwetten.

  • Over ons
  • WLZ
  • WMO/ZVW
  • Diensten
  • Nieuws
  • Contact