WLZ

De Wet Langdurige Zorg (WLZ) is bedoeld voor mensen die voortdurend intensieve zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Denk daarbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking/aandoening.

De WLZ wordt uitgevoerd door de Rijksoverheid! Dit in tegenstelling tot de WMO en de Jeugdwet. Deze worden namelijk uitgevoerd door de gemeenten. Er is één Rijk en er zijn honderden gemeenten. De uitvoering van de WLZ is daardoor eenduidig in het hele land.

Vanuit de WLZ worden o.a. de volgende zorg- en hulpvormen geregeld:

  • Verblijf in een zorginstelling of thuis wonen.
  • Begeleiding, verpleging, verzorging, huishoudelijke hulp
  • Geneeskundige zorg en behandeling in verband met de ziekte, beperking of stoornis

Zorg vanuit de WLZ kan worden georganiseerd in een verpleeghuis, verzorgingshuis, woonvorm voor gehandicapten of  bij je thuis als thuiszorg.

Thuiszorg of een kleinschalige woonvorm kan onder meer geregeld worden met een persoonsgebonden budget (PGB). Dit PGB biedt dan de mogelijkheid om meer vertrouwde zorgverleners aan je te binden of in dienst te nemen of zorg te ontvangen op een meer vertrouwde plaats.

Zorgbureau Extern Vof kan je adviseren over de WLZ. Wij helpen je dan als zorggids om op het juiste spoor te geraken.

  • Over ons
  • WLZ
  • WMO/ZVW
  • Diensten
  • Nieuws
  • Contact