Indicatie aanvraag

Om een wettelijk erkende zorgaanspraak te kunnen verkrijgen, dient er vooraf een indicatie gesteld te worden. Elke wetgeving heeft een aanvraagprocedure. Deze verschilt per wetgeving.

Zorgbureau Extern Vof kan je hierbij ondersteunen.

Door middel van een kosteloos kennismakingsgesprek (soms telefonisch) wordt je een advies gegeven. Vanzelfsprekend kunt je dit advies zelf uitvoeren, maar gezien de complexiteit van een aanvraag bevelen wij ondersteuning aan.

Je treft tijdens de indicatieaanvraag een formele claimbeoordelaar aan. Deze formele houding leidt soms tot onbegrip bij de zorgvragende partij met onbedoelde gevolgen. Zorgbureau Extern Vof kan dit proces professioneel begeleiden.

Indicatie toegewezen of voorhanden

Je krijgt een zorgindicatie of soms is je reeds een indicatie toegewezen. Op dat moment ontstaat er een enerzijds een administratief proces, anderzijds een zorginkoop proces.

Zowel bij een persoonsgebonden budget (PGB) als bij zorg in natura (ZIN) krijg je te maken met diverse instanties. We noemen in deze de zorgverzekeraar, de gemeente, het zorgkantoor, Het Centraal Administratie Kantoor (CAK), de Sociale verzekeringsbank (SVB). Soms kom je ook in onderhandelingen terecht met zorgaanbieders.

Bij alle aspecten rondom de toewijzing kun je de deskundigheid van Zorgbureau Extern Vof inhuren.

  • Over ons
  • WLZ
  • WMO/ZVW
  • Diensten
  • Nieuws
  • Contact