Over ons

Zorgbureau Extern Vof is een zorgadvies- en zorgbegeleidingsbureau binnen de langdurige zorg.

In Nederland wordt langdurige zorg sinds 2015 vormgegeven door 4 zorgwetten.

1) Wet Langdurige Zorg (WLZ),
2) De Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO),
3) De Zorgverzekeringswet (ZVW),
4) Jeugdwet.

Alle burgers van Nederland zijn verzekerd voor langdurige zorg door voornoemde wetten.

De uitvoering van deze wetten is echter complex en dat betekent dat claimende burgers met een zorgaanspraak snel kunnen “verdwalen”.

Harm en Ciska Nieman zijn Zorgbureau Extern Vof in 2006 gestart. Hun ernstig gehandicapte dochter heeft ze ervaringsdeskundig gemaakt. En mede door hun juiste scholingsachtergrond was het oprichten van Zorgbureau Extern Vof feitelijk een beslissing die niet uit kon blijven. Al meer dan een decennium zijn inmiddels honderden cliënten met een langdurige zorgaanspraak door Zorgbureau Extern Vof wegwijs gemaakt binnen “zorgland”.

Langdurige zorg, de naam dekt de lading al, overkomt je en is vaak het begin van een jarenlang zorgtraject. Niet gewild, soms opgedrongen, maar ook vaak noodzakelijk. Binnen dit zorgtraject ervaart de zorgvrager of mantelzorger veel nieuwe gesprekspartners. Soms meedenkende organisaties, maar ook vaak zeer formele (wat kille) overheden of zakelijke uitvoeringsorganisaties.

Op enig moment in het traject komt Zorgbureau Extern Vof vaak als zorgadviseur in beeld of onder de aandacht van de zorgvrager. Zorgbureau Extern Vof treedt dan op als belangenbehartiger, als kennisdrager, als mantelzorgmakelaar of als zorgcoach. Een langdurige ondersteuningsrelatie met betrekking tot de zorgaanspraak begint!

  • Over ons
  • WLZ
  • WMO/ZVW
  • Diensten
  • Nieuws
  • Contact