Diensten

Zorgadvisering bij chronische ziekte en/of handicap. Zorgvragers voelen zich vaak onthand. De toegangswegen tot de zorg zijn moeilijk te begrijpen voor iemand die er nog nooit mee is geconfronteerd. In dit geval is ons vertrekpunt een dienstbare zorgconsulent te willen zijn voor je. Nadat je  zorgvraag in kaart is gebracht zal onze begeleiding, wederom op je verzoek, voortgaan om je zorg ook werkelijk te realiseren zoals jij dat wilt! (het vraaggestuurde model) Op dat moment kunnen ook andere zorgaanbieders gevraagd worden om je zorgvraag vorm te geven (verpleging, verzorging, begeleiding)

Klachten.
Met betrekking tot onze dienstverlening willen we er alles aan doen om klachten te voorkomen. En wanneer er toch onverwijld klachten optreden willen we samen met je zoeken naar oplossingen. Bij aanvang van een begeleidingstraject overhandigen we ons klachtenreglement.

  • Over ons
  • WLZ
  • WMO/ZVW
  • Diensten
  • Nieuws
  • Contact