Begeleiding

Zorgbureau Extern Vof biedt begeleiding individueel onder WMO-, WLZ- en Jeugdwet.

Wanneer de zorgvragende partij dit wenst nemen wij voor kortere of langere periode een begeleidingsaanspraak op ons.  Dit alles in goed overleg met de cliënt.

In het geval de deskundigheid van de begeleiding onze expertise overstijgt, zullen wij samen met de cliënt bemiddelen richting passende zorg of begeleiding.

Zorgbureau Extern Vof heeft een groot zorgnetwerk, waardoor het vinden van effectieve of adequate (vervolg)oplossingen reëel is.

  • Over ons
  • WLZ
  • WMO/ZVW
  • Diensten
  • Nieuws
  • Contact